08.00 REGISTRATION
  09.00 - 09.05 Introduction: Wacław Kuczmik, Marek Majewski, Vaclav Prochazka, Piotr Kasprzak
  09.05 - 10.20

Session I

Limb ischaemia (in polish)
Chairmen: Maciej Zaniewski, Michał-Goran Stanišić, Wacław Kuczmik
Panellists: Grzegorz Biolik, Wojciech Skibiński, Łukasz Dziedziuchowicz, Mirosław Dziekiewicz, Stanisław Molski, Grzegorz Halena, Jacek Wroński
  09.05 - 09.30 Live case (Szpital Bonifratów, Cracow): TurboHawk with DEB in stenosis of SFA (Bogusław Rudel, Jan Skowroński, Jarosław Nakonieczny) 
  09.30 - 09.40 Michał-Goran Stanišić (Poznań, Poland) When do I choose JetStream for revascularization SFA?
  09.40 - 09.50 Wojciech Żelawski (Katowice, Poland)  New hybrid laser in treatment of CTO in peripheral interventions
  09.50 - 10.00 Grzegorz Halena (Gdańsk, Poland) In.Pact SFA Study; Is paclitaxol still working after 3 years? / Badanie In.Pact SFA - czy paclitaksel działa nadal po 3 latach?
  10.00 - 10.10 Grzegorz Biolik (Katowice, Poland) Antiplatelet drugs new trends in treatment of vascular diseases / Leczenie przeciwplytkowe współczesne trendy w leczeniu chorób naczyń 
  10.10 - 10.20 Tomasz Ludyga (Katowice, Poland) Prostate artery embolisation for benign prostatic hyperplasia own experience
  10.20 - 10.30 Discussion
  10.30 - 10.45 Coffee break
  10.45 - 12.10

Session II

Limb ischaemia (in polish)
Chairmen: Łukasz Dziedziuchowicz, Jan Skowroński, Rafał Niżankowski, Wacław Kuczmik
Panellists: Marek Maruszyński, Grzegorz Halena, Włodzimierz Hendiger, Wojciech Żelawski, Jarosław Nakonieczny, Jacek Wroński, Wojciech Skibiński
  10.45 - 11.05 Live case (Szpital Bonifratów, Cracow): JetStream  with DEB in occlusion SFA  (B. Rudel, D. Stanisic) 
  11.05 - 11.15 Jan Skowroński (Chicago, USA) SFA and Popliteal CTOs. Tricks and Techniques
  11.15 - 11.25 Łukasz Dziedziuchowicz (Poznań, Poland) Is DES the best solusion for SFA lesions? 
  11.25 - 11.35 Jan Skowroński (Chicago, USA) Global endovascular research trends and what is in there for you?
  11.35 - 11.40 Jakub Palacz (Opole, Poland) Challenging Case “Superior mesenteric artery – portal vein fistula, case report”
  11.40 - 11.50 Wojciech Skibiński (Sanok, Poland) Advantages of low profile 4F self expandable stents in peripheral endovascular interventions
  11.50 - 12.00 Włodzimierz Hendiger (Warsaw, Poland) We realy need low profile 4F equipment for peripheral endovascular interventions / Czy potrzebujemy platform 4F do rewaskularyzacji obwodowej 
  12.00 - 12.10 Discussion
  12.10 - 12.25 Coffee break
  12.25 - 13.35 Special Session Italian Society of Vascular and Endovascular Surgery (in English)

Chairmen: Nicola Mangialardi, Carlo Setacci, Piotr Kasprzak, Mario Lachat
Panellists: Łukasz Dziedziuchowicz, Jan Skowroński, Wacław Kuczmik, Sonia Ronchey, Marek Maruszyńsk
i
  12.25 - 12.35 Carlo Setacci (Italy) CAS Renaissance: new materials could fill the gap with CEA
  12.35 - 12.45 Sonia Ronchey (Rome, Italy) Outcomes of 1000 carotid wallstent, single centers experience
  12.45 - 12.55 Carlo Setacci (Italy) Aortic neck Evolution after EVAR
  12.55 - 13.05 Sonia Ronchey (Rome, Italy) Intraoperative complication of thoracic aortic aneurysms and their treatment
  13.05 - 13.15  Nicola Mangialardi (Rome, Italy) My experience with abdominal and arch chimney
  13.15 - 13.25 Special Guest Mario Lachat (Zurich, Switzerland) New arch device (Nexus)
  13.25 - 13.35 Discussion
13.35 - 14.10 Lunch break
  14.10 - 16.10

Session III

Sesja Polonijna - EVAR
Chairmen: Marek Majewski, Maciej Dryjski, Waldemar Kostewicz
Panellists: Wacław Kuczmik, Grzegorz Oszkinis, Jacek Poniewierski, Marek Garbowski, Tomasz Jakimowicz, Piotr Kasprzak, Marek Motyka
 
    Introduction: Marek Majewski, Wacław Kuczmik
  14.10 - 14.22 Marek Majewski (Paris, France) Endovascular options of treating iliac aneurysm
  14.22 - 14.34 Maciej Dryjski (Buffalo, USA) EVAR in ambulatory surgery centres 
  14.34 - 14.46 Robert Bujak (Stockholm, Sweden) Hybrid operating rooms 
  14.46 - 14.58 Marek Garbowski (Perth, Australia) Vascular and endovascular surgery down under the life and work of a vascular surgeon in Australia
  14.58 - 15.10 Jacek Poniewierski (Calais, France) Abdominal aortic aneurysm rupture associated with endoleak type II after previous treatment with Anaconda AAA stent-graft system
  15.10 - 15.22 Marek Majewski (Paris, France) Centre of repair for stent-graft complications 
  15.22 - 15.34 Maciej Dryjski (Buffalo, USA) Is percutaneous endovascular abdominal aortic aneurysm repair (PEVAR) cost effective
  15.34 - 15.46 Robert Bujak (Stockholm, Sweden) Image fusion during EVAR procedure 
  15.46 - 15.58 Marek Garbowski (Perth, Australia) Beyond Ifu – novel applications of the Nellix system in challenging clinical situations
  15.58 - 16.10 Discussion
  16.10 - 16.30 Coffee break
  16.30 - 18.00 Session IV

Sesja Polonijna - Chirurgia naczyń obwodowych
Chairmen: Marek Majewski, Jan Skowroński, Jarosław Nakonieczny
Panellists: Maciej Dryjski, Marek Rawa, Jacek Poniewierski, Andrzej Dorobisz, Tomasz Urbanek, Łukasz Dziedziuchowicz
  16.30 - 16.45 Konstantinos Donas (Munster, Germany) Chimneys EVAR in repair in juxtarenal abdominal aortic aneurysm. Tele-lecture from St. Franziskus Hospital in Munster
  16.45 - 16.55 Jan Skowroński (Chicago, USA) Have we found the holy grail for SFA and popliteal disease? Let the data speak
  16.55 - 17.05 Marek Rawa (Méknes, Morocco) Tętniczo-żylne przetoki dializacyne: leczenie chirurgiczne powikłań zwężenia i zakrzepicy 
  17.05 - 17.15 Jarosław Nakonieczny (Rüsselsheime, Germany) Moje doświadczenie z kierunkową aterektomią
  17.15 - 17.25 Jacek Poniewierski (Calais, France) Femoral angioplasty and stenting without contrast dye using intraoperative Angioscopy (direct intraluminal vision)
  17.25 - 17.35 Marek Rawa  (Méknes, Morocco) Tętniczo-żylne przetoki dializacyne: leczenie chirurgiczne powikłań tętniaka żylnego, tętniaka rzekomego i martwicy punktu nakłucia 
  17.35 - 17.45 Tomasz Urbanek (Katowice, Poland) VTE treatment anni domini 2016 – towards better safety and higger efficacy (Lecture sponsored by Boehringer Ingelheim)
  17.45 - 18.00 Discussion

19.00
Dinner at Holiday Inn Cracow City Center
 
09.00 - 10.05

Session V

Quo vadis vascular medicine?
Chairmen: Piotr Andziak, Wacław Kuczmik, Rafał Niżankowski, Piotr Kasprzak
Panellists: Arkadiusz Jawień, Marek Maruszyński, Grzegorz Oszkinis, Krzysztof Ziaja, Stanisław Bartuś, Marek Garbowski, Waldemar Kostewicz, Andrzej Dorobisz

 

09.00 - 09.15
Farzin Adili (Darmstadt, Germany) Competency based postgraduate education and training in vascular surgery - novel insighs and novel concepts 
  09.15 - 09.25 Piotr Andziak (Warszawa, Poland) Edukacja chirurga naczyniowego w Polsce, co należy usprawnić? 

 

09.25 - 09.35 Frank Criado (Baltimore, USA) The complex universe of endovascular intervention: How surgeons, cardiologists and radiologists slice the vascular pie

 

09.35 - 09.45
Rafał Niżankowski (Cracow, Poland) Where is place for angiologist in round table of treatment of vascular diseases

 

09.45 - 09.55
Stanislaw Bartuś (Cracow, Poland) Treatment of vascular disease in cardiologist practise 

 

09.55 - 10.05 Discussion

 

10.05 - 10.25 Coffee break

 

10.25 - 12.05
Session VI

Abdominal aortic aneurysm 
Chairmen: Werner Lang, Frank Criado, Arkadiusz Jawień
Panellists: Grzegorz Oszkinis, Mirosław Dziekiewicz, Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Marek Motyka, Marek Maruszyński, Stanisław Molski, Wacław Kuczmik

 

10.25 - 10.35
Arkadiusz Jawień  (Bydgoszcz, Poland) Incraft - new possibility in endovascular treatment of AAA, my personal experience with Incraft

 

10.35 - 10.45
Marek Majewski (Paris, France) Nellix a stent-graft from the future that changes everything. 2.5 years after - is it still revolutionary? 

 

10.45 - 10.55
Tomasz Urbanek (Katowice, Poland) Treatment of inflammation abdominal aortic aneurysm

 

10.55 - 11.05
Werner Lang (Erlangen, Germany) Diagnosis and therapy of stentgraft infections

 

11.05 - 11.15
Grzegorz Oszkinis (Poznań, Poland) Chimney technique with Nellix in the pararenal aneurysm 

 

11.15 - 11.20
Grzegorz Oszkinis (Poznan, Poland) My challenging case – chimney with Nellix  

 

11.20 - 11.30
Frank Criado (Baltimore, USA) Small AAA in a high-risk patient with unfavorable anatomy, and the disastrous consequences of an ill-informed decision

 

11.30 - 11.40
Jarosław Miszczuk (Kielce, Poland) Zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej z nietypowo położoną tętnicą nerkową, za pomocą fenestrowanego stentgraftu TREO
  11.40 - 11.50 Piotr Kasprzak (Regensburg, Germany) EVAR in hostal neck role of endoancors
  11.50 - 11.55 Krzysztof Lewandowski (Cracow, Poland) Case 

 

11.55 - 12.05
Discussion

 

12.05 - 12.20
Coffee Break

 

12.20 - 13.40

Session VII

Thoracic – and Thoracoabdominal aortic anuerysm
Chairmen: Frank Criado, Piotr Kasprzak, Wacław Kuczmik  
Panellists: Arkadiusz Jawień, Waldemar Kostewicz, Grzegorz Oszkinis, Tomasz Jakimowicz, Małgorzata Szostek, Marek Maruszyński, Marek Motyka, Jacek Wroński

 

12.20 - 12.30
Frank Criado (Baltimore, USA) Re-visiting Kommerell: New insights in understanding and treatment of aortic diverticula 

 

12.30 - 12.45
Małgorzata Szostek (Warszawa, Poland) Guidelines in treatment of lesions of thoracic aorta

 

12.45 - 12.55
Frank Criado (Baltimore, USA) High-risk versus low-risk type B aortic dissection: Advance and controversies 

 

12.55 - 13.05
Piotr Kasprzak (Regensburg, Germany) Video Branch stent-graft for TAAA

 

13.05 - 13.20
Tomasz Jakimowicz (Warsaw, Poland) How to prevent complications of endovascular treatment of thoracoabdominal aneurysm/ Zapobieganie powikłaniom leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków piersiowo-brzusznych
  13.20 - 13.30 Kyriakos Oikonomou (Regensburg, Germany) Standard FEVAR (CE) versus complex CMD – indications and results

 

13.30 - 13.40
Discussion

13.40 - 14.05
Lunch boxes

 

14.05 - 16.00

Session VIII

Stenosis Internal Carotid Artery
Chairmen: Wacław Kuczmik, Piotr Pieniążek, Andrzej Dorobisz
Panellists: Piotr Andziak, Waldemar Kostewicz, Piotr Myrcha, Tomasz Urbanek, Piotr Musiałek, Krzysztof Ziaja, Mariusz Trystuła, Jacek Kostecki

 

14.05 - 14.12
Dariusz Stańczyk (Katowice, Poland) Guidance for treatment of stenosis ICA a.d. 2016

 

14.12 - 14.22
Piotr Musiałek (Cracow, Poland) New developments in Carotid artery revascularization for stroke prevention: What is know – and what remains to be determined?

 

14.22 - 14.32
Przemysław Nowakowski (Chrzanów, Poland) Carotid artery stenting with the MER - polish hybrid cell design stent - short and long term outcomes
  14.32 - 14.42 Piotr Pieniążek (Cracow, Poland) Nowa generacja meshstentów – przełomem w endowascularnym leczeniu zwężeń tętnic szyjnych

 

14.42 - 14.52 
Damian Ziaja, Grzegorz Biolik, Mariola Sznapka, Jerzy Chudek ,Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Tomasz Gul (Katowice, Poland) Hyperperfusion syndrome (CHS)  physiology or pathology

 

14.52 - 15.02
Jerzy Paździora (Ustroń, Polska) We realy need neuroprotection during CAS?
  15.02 - 15.12 Karolina Dorobisz (Wrocław, Poland) Posturografia w diagnostyce niedokrwienia mozgowia
  15.12 - 15.20 Jacek Kostecki (Katowice, Poland) Endowaskularne leczenie SM, co pozostało z hipotezy CCSVI po latach?
  15.20 - 15.30 Piotr Myrcha (Warsaw, Poland) Intolerance to intraoperative carotid clamping -shunt or conversion to stenting?

 

15.30 - 15.40
Piotr Myrcha (Warszawa, Poland) Surgical and endovascular treatment of symptomatic chronic carotid artery occlusion
  15.40 - 15.50 Mariusz Trystuła (Cracow, Poland) Quality of life after carotid artery revascularisation
  15.50 - 16.00 Discussion
  16.00 - 16.15 Coffee break
  16.15 - 18.00 Session IX

Stroke
Chairmen: Krzysztof Ziaja, Adam Kobayashi, Jan Baron, Tadeusz Popiela
Panellist: Robert Gil, Marek Gierlotka, Witold Tomalski, Katarzyna Gruszczyńska, Waldemar Kostewicz
  16.15 - 16.20 Introduction: Krzysztof Ziaja
  16.20 - 16.30 Vaclav Prochazka (Ostrava, Czech Republic) New approaches in acute ischemic stroke endovascular therapy
  16.30 - 16.40 Marek Gierlotka (Zabrze, Poland) Epidemiology, treatment and outcomes of acute stroke in 2006-2014 in Silesia (SILSTROKE Registry / Silesian Cardiovascular Database)
  16.40 - 16.50 Katarzyna Gruszczyńska (Katowice, Poland) Diagnostyka wczesnego udaru mózgu
  16.50 - 17.00 Witold Tomalski (Katowice, Poland) Wskazania do interwencyjnego leczenia udaru mózgu 
  17.00 - 17.10 Jan Baron (Katowice, Poland) Postępowanie terapeutyczne we wczesnym udarze mózgu ​
  17.10 - 17.20 Tadeusz Popiela (Cracow, Poland) Jak w Polsce zorganizować nowoczesne centrum leczenia udaru mózgu w oparciu o własne doświadczenia 
  17.20 - 17.30 Jacek Gawłowicz (Lublin, Poland) Stroke Center in Lublin the first experience with mechanical treatment of strokes / Centrum udarowe w WSS w Lublinie: funkcjonowanie i pierwsze doświadczenia w mechanicznym leczeniu udarów mózgu)
  17.30 - 17.45 Kto ma leczyć interwencyjnie niedokrwienny udar mózgu 
Tadeusz Popiela (Cracow, Poland) - tylko neuroradiolog 
Robert Gil (Zabrze, Poland) - neuroradiolog to mało   
  17.45 - 18.00 Discussion

 

18.00
End of Conference

News

SAVE THE DATE: NOVEMBER 3 - 5, 2016
CRACOW, POLAND
3rd Edition of the Cracow Vascular Summit
International Meeting for Progress in Endovascular Therapies
1st Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists​
Course Directors:
Wacław Kuczmik (Poland)
Piotr Kasprzak (Germany)
Vaclav Prochazka (Czech Republic)
Zaza Kavteladze (Russia)
Director of 1st Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists
Marek Majewski (France)
Chairmen Scientifi Committee:
Jan Skowroński 

PATRONAGE

Jacek Krupa
Marshal of the Malopolska Region

Jacek Majchrowski
Mayor odf Cracow

 

Polish Society for Vascular Surgery

  
Polskie Towarzystwo Angiologiczne


Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego - Kraków


Górnoslaskie Centrum Medyczne w Katowicach​